Surdologijos centro veikla

Surdologijos centro veikla susijusi su lietuvių gestų kalba: centras šią kalbą tiria, rengia žodynus, rengia ir leidžia metodines priemones, moko tikslines grupes.

Leidiniai

Lietuvių gestų kalbos metodinė medžiaga – žodynai, šviečiamieji leidiniai.

Konsultacijos

Konsultacijos įvairiais gestų kalbos klausimais. Klauskite mūsų!

Videopasakos

Videopasakos gestų kalba vaikams ir suaugusiems.