Vertimas žodžiu iš Lietuvių gestų kalbos

Metodinė medžiaga skirta tobulinti Lietuvoje dirbančių lietuvių gestų kalbos vertėjų vertimo iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą žodžiu įgūdžius šiose srityse: medicinos, finansų, švietimo, teisėtvarkos.

Vertimo įgūdžiams ugdyti parinkti įvairios paskirties lietuvių gestų kalbos tekstai (nusiskundimai, problemos bei poreikiai, įvairių situacijų, objektų apibūdinimas).

Vadove glaustai pateiktos pagrindinės vertimo perdaros: pakitimai, praleidimai, papildymai, nusakantys vertimo proceso metu vykstančius kalbinius pokyčius. Taip pat vadove aptariami pagrindiniai lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos frazių skirtumai, leksinė ir gramatinė raiška.

Vertimas žodžiu iš Lietuvių gestų kalbos