Teksto kūrimo strategijos

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.

Priemonės tikslas – ugdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų sklandaus, aiškaus teksto kūrimo gebėjimus. Kalbiniams gebėjimams ugdyti skirtos praktinės užduotys susipažindina su lietuvių gestų kalbos teksto struktūra, komunikaciniais tikslais, moko kurti, analizuoti ir vertinti tekstą, aptarti teksto kūrimo strategijos bei vizualizacijos principus.

Ši priemonė turėtų pagerinti tiek produkcinius, tiek interakcinius kursų dalyvių gebėjimus.

Parengta 2013 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Teksto kūrimo strategijos