Teksto kūrimo strategijos

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.

Priemonės tikslas – ugdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų sklandaus, aiškaus teksto kūrimo gebėjimus. Kalbiniams gebėjimams ugdyti skirtos praktinės užduotys susipažindina su lietuvių gestų kalbos teksto struktūra, komunikaciniais tikslais, moko kurti, analizuoti ir vertinti tekstą, aptarti teksto kūrimo strategijos bei vizualizacijos principus.

Ši priemonė turėtų pagerinti tiek produkcinius, tiek interakcinius kursų dalyvių gebėjimus.

Teksto kūrimo strategijos