Tautiška giesmė lietuvių gestų kalba

2014 m. VšĮ Surdologijos centras įvykdė Lietuvos kultūros tarybos ir iš dalies Lietuvos kurčiųjų draugijos finansuotą projektą, kurio lėšomis į lietuvių gestų kalbą buvo išverstas Lietuvos himnas. Buvo išleistas „Tautiška giesmė lietuvių gestų kalba“ DVD. Himno atlikėjas Kęstutis Vaišnora. Apie himno vertimą į gestų kalbą diskutavo didelę vertimo į gestų kalbą patirtį turinčių specialistų grupė: M. Kumžaitė, I. Pečiulytė-Silaeva, A. Bražinskas, V. Pivoras, A. Barisevičius. DVD viršelio dailininkė B. Bražinskienė.

Tautišką giesmę rasite čia: https://youtu.be/0VhQO4oJ714.

Tautiska giesme