Rekomendacijos

Rekomendacijos dėl vertimo ir / arba titruotų paslaugų teikimo viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose ir renginiuose.

Lankstinuką galite peržiūrėti čia: https://www.surdo.lt/wp-content/uploads/2019/02/Lankstinukas_Rekomendacijos-del-vertimo-ar-titruotu-paslaugu.pdf

Vaizdo medžiagą galite peržiūrėti čia: https://youtu.be/bf5-PuP-JpU

Parengta 2018 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 3.1 priemonės „Plėtoti universalaus dizaino taikymą“ 3.1.2 veiksmą „Parengti ir skleisti rekomendacijas dėl vertimo ir / arba titravimo paslaugų teikimo viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose ir renginiuose“.

Rekomendacijos