Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis

Žodynėlis skirtas visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, taip pat kurčiųjų šeimos nariams, norintiems savarankiškai mokytis lietuvių gestų kalbos. Tai tęstinis leidinys, kuriame pateikiamos vis kitų temų frazės.

Parengta 2013 m., 2014 m., 2015 m. ir 2017 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4. „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

PZ