Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis

Žodynėlis skirtas savarankiškam mokymuisi pirmiausia  visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimų nariams. Jis supažindins su lietuvių gestų kalbos frazėmis, leksika.

Pašnekesių žodynėlį sudaro šios temos: pagrindinės dažniausiai vartojamos sąvokos ir frazės (laikas, oras, skaičiai, spalvos ir pan.), mandagumo frazės (sveikinimasis, kreipimasis, pageidavimai, prašymai) ir kt.

Pašnekesių žodynėlis kurtiesiems