Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba

Šis aiškinamasis šviečiamasis leidinys skirtas padėti kurčiųjų bendruomenei, kitiems visuomenės nariams, gestų kalbos vertėjams suvokti, aiškinti ir versti Kelių eismo taisyklių nuostatas gestų kalba; plėsti gestų kalbos vertėjų ir kitų visuomenės narių kalbinę ir kultūrinę kompetenciją. Leidiniu kurčiųjų bendruomenės nariai galės naudotis kaip pagalbine priemone savarankiškai mokydamiesi Kelių eismo taisyklių, gestų kalbos vertėjai – kaip metodine priemone aiškindami šių taisyklių nuostatas ir versdami su jomis susijusius tekstus.
Šis aiškinamasis šviečiamasis leidinys pritaikytas mobiliesiems įrenginiams, taip pat yra patalpintas interneto svetainėje viešam nemokamam naudojimui, jį galima rasti adresu: http://ket.lkd.lt/.

Parengta 2014 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

KET