Bendravimas mokykloje

Surdopedagogams ir kurčiųjų mokytojams, turintiems bendravimo gestų kalba pagrindus.

Metodinė medžiaga skirta surdopedagogams, kurie pradėjo dirbti kurčiųjų ugdymo įstaigose ir nepakankamai moka lietuvių gestų kalbą arba nori įtvirtinti tam tikrų temų kalbinius gebėjimus. Taip pat ja gali naudotis visi kurčiųjų mokytojai ir auklėtojai.

Priemonės tikslas – tobulinti surdopedagogų ir kurčiųjų mokytojų lietuvių gestų kalbos įgūdžius mokinių pažinimo, mokyklos bendruomenės kultūros bei ugdymo proceso valdymo srityse.

Bendravimas mokykloje